Liên Hệ

Phúc Hậu Hotel

Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn

Tel1: 0981.979.815

Tel2: 093.2429.815

hotelphuchau@gmail.com

THANH TOÁN:

Số TK: 4514205008942
Chủ TK: Phạm Văn Hậu
CN: NH Agribank Lý Sơn